Beste leden,

Tijdens de algemene ledenvergadering gepland op dinsdag 13 december, zijn behalve het bestuur maar 5 leden op komen dagen en maar 2 afmeldingen bij de secretaris binnengekomen.

Een van de punten die op de agenda staat is de verkiezing van de functie van voorzitter.

In de statuten staat dat voor een stemming minimaal 1 op de 5 leden (oftewel 10 leden) aanwezig moeten zijn, het bestuur niet meegerekend. 

De vergadering van 13 december j.l. is hier niet gegaan en verplaatst naar dinsdag 20 december om 20.30 uur.

Training zal gewoon mogelijk zijn maar deze wordt wel kort onderbroken voor de vergadering.

Namens het bestuur.