Op zaterdag 22 september 2018 zijn we weer gezellig samen gekomen voor onze jaarlijkse Barbecue voor leden, hun partners en kinderen. Genietend van een hapje en een drankje  en een mooi muziekje mogen we al met al stellen dat het een zeer geslaagde avond was.

Tijdens de BBQ werd Martin Hendriks de voorzitter in het zonnetje gezet omdat hij 12,5 jaar lid is van onze vereniging.

Rest nog een woord van dank aan alle vrijwilligers die deze avond hebben laten slagen hun inzet, super!

Namens het bestuur,
Wim Leenders